Menový systém je na poslednom ťahu pred krachom.

Ročný príjem 20 libier, ročné výdavky 19,60, výsledkom je spokojnosť.
Ročný príjem 20 libier, ročné výdavky 20,06, výsledok je bieda.
Obra?zok1.png

Originálny zdroj: Matterhorn - GoldSwitzerland - preklad.

Nanešťastie svet príliš dlho míňal 20,06 libier s príjmom iba 20 libier. Teda BIEDA je tu čo nevidieť. Bez ohľadu na to, čo nám povedali najmúdrejší muži a ženy v krajine, svet zasiahla najkrutejšia inflácia. „Prechodní“ šéfovia FED-u a ECB očividne nevedia rozpoznať infláciu až pokým si nenašli vinníka v podobe Putina, na ktorého to môžu všetko hodiť...Skutočnosť, že Powell, Lagardeová a ich predchodcovia položili dokonalý základ nielen pre malý nárast cien, ale pre nezastaviteľnú lavínu globálnej inflácie, si títo vôbec neuvedomovali.

COVID ani Putin nie sú príčinou inflácie

Povedzme si to jasne: COVID infláciu nevytvoril a ani Putin. Nie, inflácia je dôsledkom nezodpovednej a úplne iracionálnej politiky vlád’ a centrálnych bánk’, ktoré veria, že prosperitu možno vytvoriť zo vzduchu.

Nechápu alebo nechcú nepochopiť, že bezohľadné vytváranie falošných peňazí, ktoré majú nulovú hodnotu, VYTVÁRA NULOVÝ MAJETOK.
Peniaze samy o sebe majú NULOVÚ hodnotu. Peniaze sú len derivátom, ktorý získava svoju hodnotu ako prostriedok výmeny prostredníctvom výroby tovarov a služieb. Zjednodušene povedané, peniaze, ktoré získali hodnotu z niečoho iného ako z tovarov a služieb, majú NULOVÚ hodnotu. Dôsledky rýchleho rastu úverov od augusta 1971 (Nixon zatvoril zlaté okno) a exponenciálnej explózie peňažných zásob od augusta 2019 sú teda úplne jasné.

Rast peňažných zásob spôsobuje infláciu

Medzi rokmi 1971 až 2019 rástol M1 o 6,1 % ročne. Na rozdiel od toho, čo chápu centrálni bankári alebo bežní ľudia, inflácia nepochádza z rastu cien, ale z tvorby úverov (rastu peňažnej zásoby).

Ak je celková peňažná zásoba 100 a centrálna banka vytlačí ďalších 100 (pričom nevyrobí žiadny tovar ani službu), ceny všetkých tovarov sa zdvojnásobia a hodnota peňazí klesne na polovicu.

Medzi rokmi 1971 až 2019 (pozri graf nižšie) viedol ročný rast peňažnej zásoby o 6,1 % k zdvojnásobeniu cien každých 12 rokov. No ročný nárast M1 o 74 % od roku 2019 do súčasnosti má však katastrofálne dôsledky, keďže hodnota peňazí sa každoročne znižuje o polovicu.
A to je presne to, čo svet v súčasnosti začína zažívať.

no-electricity-2.png

M1 RAST PEŇAAZNÝCH ZÁSOB 1971-2022
PANIKA NA FINANČNOM SYSTÉME OD AUGUSTA 2019 p.a. /za rok

Svet sa teraz na vlastnej koži učí, aké dôsledky má neobmedzené tlačenie peňazí a vytváranie úverov. Ceny aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti, už zaznamenali obrovský nárast. Pre vlády je však výhodné, že tento typ inflácie je z údajov o inflácii vylúčený. Takže príchod cválajúcej a trvalej inflácie spotrebiteľských cien bol stopercentne istý, nech už nám centrálni bankári s rozviazanými jazykmi hovorili čokoľvek.

Ako som už povedal, rast cien nespôsobil Putin ani COVID, ale katastrofálne zlé riadenie ekonomiky zo strany vlád a centrálnych bánk, ktoré míňali peniaze, ktoré nemali. Koncom augusta 2019 finančný systém nezvládol toto nekonečné nadmerné míňanie a ocitol sa na pokraji kolapsu. Celý problém predstavoval previs z veľkej finančnej krízy v rokoch 2006 - 2009, keď sa vytlačili bilióny dolárov na dočasnú záchranu krachujúceho finančného systému.
Takže problémy sú tu opäť, ale tento krát v takom rozsahu, že sa s nimi svet nedokáže vyrovnať bez značného utrpenia.

Energie sú kľúčom k hospodárskemu rastu

Bez energie sa svet nemôže rozvíjať a žiadna vláda nepochopila, že svet dosiahol energetický vrchol, čo sa určite nedá napraviť do roku 2030 (program OSN) alebo 2050 (klimatická zmena). Al Gore ani Greta Thunbergová nie sú kúzelníci, ktorí dokážu znížiť spotrebu energie. Ich program je čisto politický a vôbec nerozumejú ekonomickým dôsledkom odstavenia energetických systémov potrebných na udržanie sveta nad vodou počas nasledujúcich 30 až 75 rokov.
Palivá na báze uhlíka (ropa, uhlie, zemný plyn) dodávajú približne 85 % svetovej energie. Obhajcom zmeny klímy sa podarilo zastaviť investície do fosílnych palív o desaťročia skôr, ako sa objavili reálne alternatívy. Nielen to, v mnohých krajinách sa zatvárajú ropovody, odstavujú jadrové elektrárne a zakazuje sa výroba uhlia.

Pridajte si k tomu kompletnú nerovnováhu v Európe, veľmi nerozumnú a nebezpečnú závislosť na Rusku a zároveň si tú ruku čo ich kŕmi odrezávajú sankciami. Úplné šialenstvo! Bojovníci za zmenu klímy teda veria, že sa im podarí obmedziť nárast teploty o 1,5º do roku 2050. Je to len nesplniteľný sen bez vedeckých dôkazov, ktorý nemá zmysel. Hoci samotný program možno považovať za obdivuhodný, jeho dôsledky také nie sú. Naše činy majú vždy nejaké následky a v prípade klimatických zmien budú mať chybné kroky katastrofálne následky.

Po prvé, požadované prísne opatrenia neprijmú všetky prítomné strany. Po druhé, aj keby ich prijali, je nepravdepodobné, že by dosiahli požadované ciele. Čo je však oveľa horšie, predčasné ukončenie využívania fosílnych palív a ich výroby povedie k nesmiernym škodám pre svetové hospodárstvo, a teda aj pre ľudstvo. A to bude mať pre svet pravdepodobne oveľa vážnejšie dôsledky ako fosílne palivá, najmä v nasledujúcich 30 až 75 rokoch.
Tim Morgan zo spoločnosti Surplus Energy Economics (Seeds) vysvetľuje dilemu obmedzenej energie veľmi jasne.

Základom Seeds je, že nič sa nedá vyrobiť bez energie, a preto je hospodárstvo energetickým systémom. Aj energia v systéme sa spotrebúva na výrobu energie. To sa nazýva energetické náklady na energiu (Energy Cost of Energy - ECoE). Ako som už spomenul vyššie, peniaze nemajú žiadnu vlastnú hodnotu, ale sú len nárokom na výrobu materiálnej ekonomiky. Väčšina ľudí považuje ekonomiku za finančnú alebo peňažnú ekonomiku, čo je mylné, pretože v skutočnosti ide na energií založený systém výroby tovarov a služieb.

Problémom je, že náklady na výrobu energie dnes predstavujú 80 % spotreby energie.Máme teda obmedzený zdroj, ktorý je dnes na ústupe, a snažíme sa donekonečna rozširovať výrobu bez toho, aby sme pochopili, že energiu nemožno tlačiť. Dovoľte mi ukázať vám niekoľko grafov, ktoré vytvorila spoločnosť SEEDS.

Sni?mka obrazovky 2022-10-05 o 21.53.26.pngGraf naľavo ukazuje, že globálny rast HDP by sa dal dosiahnuť len pri exponenciálnom raste dlhu a finančných aktív.
Druhý graf ukazuje, že reálny blahobyt na obyvateľa v USA dosiahla vrchol na prelome storočí. Tento graf tiež ukazuje, že ekonomické náklady na energiu budú rásť až do roku 2040 a aj potom. Druhý graf teda ukazuje pochmúrny obraz s predpokladaným poklesom prosperity v dôsledku zvyšovania ekonomických nákladov na energiu.

Takto obmedzené energetické zdroje pri rastúcich nákladoch neveštia pre prosperitu ľudí nič dobré. Posledný graf v tejto sérii ukazuje falošnú finančnú ekonomiku alebo HDP, ktorá potrebuje tlačené a falošné peniaze, aby ukázala rast (falošný) v porovnaní s reálnou ekonomikou (prosperitou).
Ako ukazuje graf, v roku 2022 by sa finančná ekonomika musela prepadnúť o 40 %, aby sa vyrovnala reálnej ekonomike.

no-electricity-4.png

Aktíva sa budú kupovať za ešte menej

Ako som už vysvetlil vyššie, HDP alebo finančná ekonomika vykazuje falošný rast v dôsledku naceňovania falošných peňazí s NULOVOU vnútornou hodnotou. Nadchádzajúci RESET bude znamenať, že finančná ekonomika sa zrúti na úroveň reálnej ekonomiky, aby sa odstránil 40 % rozdiel.Ako to vždy býva pri prasknutí bubliny, pokles prestrelí a prepadne sa podstatne viac ako je ich 40 % rozdiel. To bude čas, keď budete chcieť mať REÁLNE peniaze alebo aktíva ako je zlato a striebro, za ktoré si budete môcť kúpiť finančné aktíva za hubičku.

HDP merané v zlate

Ďalšou metódou na vysvetlenie reálneho rastu HDP je meranie HDP v zlate, ktoré v priebehu času odráža reálne hodnoty. Najprv vidíme obdobie pevnej ceny zlata, ktoré sa končí v roku 1971. Potom cena zlata výrazne vzrástla a potom sa korigovala až do roku 2000, keď zlato zaznamenalo ďalší prudký nárast. HDP merané v zlate je v súčasnosti na rovnakej úrovni ako v polovici 70. rokov. Cena zlata ešte neodráža masívnu tvorbu peňazí v posledných rokoch a očakával by som, že HDP v gramoch zlata dosiahne minimálne úroveň 30. rokov minulého storočia.

no-electricity-5.png

Centrálni bankári používajú v Jackson Hole dymové signály

Z našich skúseností vieme, že šéfovia centrálnych bánk nevedia nič alebo len veľmi málo o riadení hospodárstva.
Úrokové sadzby držia na nule (FED) alebo záporných hodnotách (ECB, BoJ atď.) približne desať rokov a k tomu tlačia desiatky biliónov dolárov, eur a jenov.Už desať rokov nechápu, prečo napriek masívnym stimulom nedochádza k inflácii. Vo svojich výpočtoch pohodlne ignorujú exponenciálny rast cien akcií, dlhopisov a nehnuteľností.

A potom, Čáry máry fuk, takmer zo dňa na deň sa inflácia zvýši z nuly alebo záporných hodnôt na 5-6 %. No to môže byť len "prechodné", hovoria všetci v nacvičenom jednohlasne. Naším cieľom sú 2 % a práve tie inflácia čoskoro dosiahne, hovoria.Desať rokov ju nedokázali dostať na 2 % a potom, keď zrazu vyskočí oveľa vyššie, stále veria, že ju rýchlo dostanú späť na magické 2 %.Táto úroveň 2% je zjavne navarená zo vzduchu a nemá žiadnu ekonomickú relevanciu. V zdravom hospodárstve by mala byť inflácia nulová s REÁLNYM rastom do niekoľkých percent.
Ale Powell, Lagardeová, Kuroda ani žiadny iný šéf centrálnej banky nevie, čo v skutočnosti znamená zdravá ekonomika. Pre nich "zdravá" znamená deficity, tlačenie peňazí, falošné peniaze, manipulácie s akciami, úrokovými sadzbami, menami a zlatom.Nikdy nezažili inú formu hospodárstva. Powell je teraz odhodlaný neurobiť opäť chybu, takže urobí to, čo som celý čas predpovedal, a tak je nepravdepodobné, že FED" čoskoro pozastaví sprísňovanie".Taktiež povedal, že FED bude "dlhodobo ochladzovať ekonomiku".

Iracionálny trh, ktorý si zvykol na neustále stimuly, si však myslel, že jeden mesiac falošnej inflácie bude stačiť na zvrat FED-u.
Každý nie príliš bystrý pozorovateľ FED-u by mal vedieť, že FED je vždy pozadu a nechápe, že inflácia nie je prechodná.Takže mi môžete veriť ak poviem, že inflácia tu zostane a inflácia aj úrokové sadzby budú oveľa, oveľa vyššie. Obchodníci, ktorí predpovedajú zníženie sadzieb v roku 2023, nechápu, čo sa deje.

Odhadované zníženie úrokových sadzieb na rok 2023

no-electricity-6.png
Rozdiely v sadzbách futures na Sofr so splatnosťou v marci a decembri 2023(v percentuálnych bodoch)

Oveľa horšie ako v 70tych rokoch

Osobne som zažil vysokú infláciu a vysoké úrokové sadzby v Spojenom kráľovstve počas 10 rokov v 70. rokoch. Bola ropná kríza na Blízkom východe, keď prudko stúpla cena ropy, štrajk baníkov a trojdňový pracovný týždeň, pretože podniky mohli počítať s elektrickou energiou len 3 dni v týždni. Inflácia dosiahla v roku 1975 vrchol na úrovni 24 % a 8 rokov bola vyššia ako 10 %. Moja prvá hypotéka mala sadzbu 21%!

no-electricity-7.png

Situácia je v súčasnosti oveľa horšia ako v 70. rokoch minulého storočia.Všetko je dnes väčšie, dlhy, deficity, veľkosť bublín v oblasti akcií, dlhopisov a nehnuteľností. A čo je veľmi dôležité, táto kríza je globálna. Rovnaký problém má prakticky každá krajina na svete. Niet nikoho, kto by zachránil nejakú krajinu, pretože každá krajina na svete bude potrebovať záchranu! Sadzby tak budú vysoké ešte niekoľko rokov, rovnako ako inflácia. Príhodne však žiadny centrálny bankár nespomína tlač peňazí, ale čoskoro sa o tom zmienia.Svet rozhodne čelí kríze storočia a možno aj tisícročia. Vieme, že pokladnice vlád a centrálnych bánk sú prázdne. Sú prázdne už niekoľko desaťročí.

Ekonomiky si môžu hodiť mašľu

Tiež vieme, že ešte pred začiatkom krízy sa reálne ekonomiky v USA a Európe ocitli na jednou nohou v lufte. Vo svojom poslednom článku som vysvetlil, že problémy EÚ sú takého rozsahu, že ich nemožno zachrániť. Taliansko a Grécko sú už teraz prípady na mašľu a Nemecko je na pokraji toho, aby sa tak stalo. A v USA reálna ekonomika kolabuje. Napríklad počet postavených domov je druhý najnižší v histórii a najhorší od roku 2007 (kríza hypotekárnych úverov) a predaj domov klesol o 50 %, pričom počet vysťahovaní vzrástol o 30 %. Viac bezdomovcov, viac biedy.
Úrokové sadzby hypoték dosahujú 6 % a stále sa zvyšujú, čo je viac, ako si môžu dlžníci dovoliť. Údaje o úveroch na autá, úveroch na bývanie a študentských pôžičkách sú hrozné.To znamená, že poskytovatelia úverov na autá a bývanie majú problémy a rovnako aj banky. A keďže ceny energií prudko rastú, nikto si nemôže dovoliť platiť účty.

V Európe sa ceny energií v mnohých oblastiach zvýšili desaťnásobne - to je tragédia v priamom prenose. K tomu treba pripočítať infláciu potravín a pohonných hmôt do áut o 20 a viac %. Nikto si to nemôže dovoliť.

V Číne je mediánová cena domu 36-násobkom mediánového príjmu. Nikto nebude splácať svoju hypotéku. To všetko samozrejme povedie k veľkým ekonomickým otrasom vo svete, o čom hovorím v rozhovore s Gregom Hunterom z USA Watchdog "Éra falošných peňazí je preč".
Takže späť k tlačeniu peňazí: ECB a FED sa síce zaviazali k vyšším úrokovým sadzbám, ale netvrdia, že nebudú tlačiť peniaze. Musíme sa však pripraviť na najmasívnejšie tlačenie peňazí v histórii v rámci posledného, ale neúspešného pokusu o záchranu sveta.

Po nás potopa
Všetky odvetvia hospodárstva, jednotlivci, podniky, banky, miestne samosprávy atď. budú potrebovať finančnú podporu v takom rozsahu, aký sme v histórii ešte nezažili. Nezabúdajte však, že to, čo robia vlády a centrálne banky, pridá ekonomike NULOVÚ vnútornú hodnotu. Namiesto toho vytvárajú ďalší dlh, namiesto toho aby sa zbavili problému s dlhom.


A nemyslite si, že šeky sociálneho zabezpečenia budú mať väčšiu hodnotu ako papier, na ktorom sú natlačené. Neverte ani tomu, že dôchodky budú mať nejakú hodnotu. Áno, čaká nás katastrofa, akú sme v histórii ľudstva ešte nezažili, a to v celosvetovom meradle.

Akcie začnú kolosálny pád

V predchádzajúcom článku som varoval pred výrazným poklesom akciového trhu:
"Akciové trhy sú teraz veľmi blízko ukončenia korekcie a budú pokračovať v klesajúcom trende. Je možné, že skutočné prepady trhov počkajú až do septembra, ale riziko je tu už teraz a je veľmi akútne." Pád o 1 000 bodov minulý piatok sa dal presne čakať. DOW Jones index môže odteraz do októbra ľahko klesnúť o 10 000 bodov. Ale ako som už mnohokrát uviedol, bublina takéhoto rozsahu pravdepodobne spľasne najmenej o 75 % a pravdepodobne o 95 % skôr, ako sa tento prepad skončí.

Úrokové trhy sa zrútia

Pochybujem, že centrálne banky budú v nadchádzajúcom cykle schopné niekedy znížiť úrokové sadzby. Kombinácia hyperinflácie a defaultu pravdepodobne povedie k nižším cenám dlhopisov a vyšším sadzbám po mnoho rokov. A vyššie sadzby spustia ďalší začarovaný kruh ďalších nesplácaní a ešte vyšších sadzieb, ktoré si teraz nikto nemôže dovoliť platiť. Riziko úplnej implózie systému je v tomto bode mimoriadne vysoké a dosť pravdepodobné.

Zlato je tá správna cesta

Fyzické zlato samozrejme nebude úplným liekom na vyššie uvedené potenciálne problémy. Ale keďže peňažný systém sa urobí svoj posledný ťah pred krachom, tak zlato bude určite veľmi dôležité držať ako ochranu majetku a aj ako poistku do budúcnosti. Aj v období krízy vás pri živote a zdraví udrží kruh rodiny a blízkych priateľov.


Originálny zdroj: Matterhorn - GoldSwitzerland

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Tím Goldsafe

Radi Vám prinášame aktuality z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny