Dokáže sa americká ekonomika vyhnúť recesii?

Keď sledujeme ekonomické dianie v Spojených štátoch amerických, môžeme veľmi jasne vidieť, že súčasná politika americkej centrálnej banky (FED) funguje mimoriadne úspešne. FEDu sa v priebehu posledného roka podarilo potlačiť rekordne vysokú úroveň inflácie o obrovský kus nižšie. Napriek otrasom v bankovom sektore, zostala ekonomika USA stabilná. Trh práce zatiaľ dôsledky prísnej menovej politiky centrálnej banky absolútne nepocítil. Úrokové sadzby sú dnes najvyššie za posledných 20 rokov. To všetko by malo spôsobiť výrazný tlak na celú ekonomiku, avšak hrubý domáci produkt USA aj naďalej rastie.

Začiatkom roka 2022 začala americká centrálna banka bojovať proti rekordnej miere inflácie. FED od jari minulého roka zvýšil úrokové sadzby až o 5,25 %. Mnohí ekonómovia, analytici, ale aj bežní ľudia očakávali, že takéto prudké navýšenie úrokov spôsobí, že americká ekonomika sa zakrátko utopí v hlbokej finančnej kríze.

   Úrokové sadzby v USA. Zdroj: traidingeconomics.com

Avšak aktuálne makroekonomické ukazovatele USA vyvrátili očakávania o príchode recesie. Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v druhom štvrťroku 2023 o 2,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Americká ekonomika dokonca dosiahla aj väčší hospodársky rast, ako tomu bolo v predchádzajúcom kvartály, kde HDP vzrástlo o 2 %. Úroky stúpajú stále na vyššiu úroveň, tlak na trhy je stále väčší, no aj napriek tomu, americká ekonomika naďalej rastie.

Trh práce v Spojených štátoch je mimoriadne odolný. Podľa posledných údajov z Úradu pre štatistiku práce Spojených štátov (Bureau of Labor Statistics) vytvorila americká ekonomika v júli tohto roka 187 000 nových pracovných miest. Sféra zamestnanosti síce zaznamenala mierny útlm, keďže prognózy predpovedali 200-tisíc novo zamestnaných osôb. No v medzimesačnom porovnaní, zamestnanosť stúpla z júnových 185-tisíc o niečo málo vyššie.

Sila trhu práce v najväčšej svetovej veľmoci sa prejavuje aj tým, že napriek kritickým ekonomickým podmienkam mzdy zamestnancov rastú. Medziročný nárast miezd dosiahol v júli úroveň 4,4 %. Mzdy v USA vzrástli aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, a to o 0,4 %. Zvyšujúce sa úrokové sadzby tlmia investície podnikov. Škrtanie firemných nákladov, by sa malo premietnuť aj do oblasti miezd a zamestnanosti. Podľa aktuálnych výsledkov k tomu však zatiaľ ešte vôbec nedošlo.

V situácií keď zamestnanosť stúpa, mzdy taktiež rastú, zostáva aj dopyt stabilný. Ekonomika tak automaticky dosahuje stále väčšiu produkciu. USA je podľa aktuálnych dát (o inflácií, HDP, zamestnanosti) vo fáze ekonomického rastu a žiadna očakávaná recesia sa teraz nekoná.

Keď sa pozrieme hlbšie do histórie, zistíme, že štatisticky by sa kríza v USA nemala objaviť ešte niekoľko rokov. Ako informoval Wall Street Journal, keby sa zrútil aktuálny ekonomický rast Spojených štátov, ktorý odštartoval v roku 2020, tak by celkovo trval len 4 roky. Všetky ekonomické expanzie v USA od roku 1982 trvali v priemere viac ako 8,5 roka.

Počet rokov ekonomického rastu v USA. Zdroj: Nber.org

Posledná expanzia v USA trvala takmer 11 rokov. Bol to rekordne dlhý čas ekonomického rastu, ktorý sa v histórií Spojených štátov nikdy predtým nezaznamenal. Dôležité ale je, si uvedomiť, že posledné obdobie expanzie v USA neukončila finančná kríza. Posledné obdobie ekonomického rastu ukončila nepredvídateľná udalosť- pandémia. Ak by vo februári 2020 neprepukla epidémia covid, hospodárstvo USA by pravdepodobne rástlo bez akýchkoľvek ťažkostí aj naďalej. Kríza vznikla neočakávane, bez toho aby ju spôsobil nejaký ekonomický faktor.

Predchádzajúcu recesiu na trhu spustilo spľasnutie bubliny známej ako dot.com, kedy opadlo pobláznenie v oblasti technologického sektora. Bublina pred tým praskla v roku 2007 v oblasti realitného trhu a spustila najväčšiu finančnú krízu modernej histórie, na ktorú si mnohí z nás veľmi dobre spomínajú.

Súčasný stav ekonomiky USA je stabilizovaný. Inflácia už výrazne poklesla od svojho minuloročného maxima. Úroky sú extrémne vysoko, no stúpajúca zamestnanosť a rastúce mzdy stimulujú dopyt. Produkcia USA slušne rastie aj počas prísnych reštriktívnych opatrení FEDu. „Ekonomický rast nezomiera na starobu, býva zavraždený centrálnou bankou“, často hovoria ekonómovia. A tu vzniká otázka, či dokáže americká centrálna banka udržať rovnováhu, medzi ďalším tlmením inflácie a podporou ekonomického rastu.

„Myslím si, že trhy boli pri posledných údajoch o inflácii príliš optimistické,“ povedal Agron Nicaj, americký ekonóm z MUFG. „Pokiaľ budú spotrebiteľské výdavky vysoké a trh práce bude silný, očakávam, že inflácia zostane vysoká.“ Centrálna banka sa v súčasnosti snaží potlačiť infláciu všetkými možnými spôsobmi. Zvyšuje úrokové sadzby. Sťahuje likviditu z trhu prostredníctvom obchodovania so štátnymi dlhopismi. Vládne výdavky sú o oveľa nižšie. Ekonomika USA prišla v poslednom období o veľké množstvo stimulov. No aj napriek tomu americké hospodárstvo rastie.

Extrémne dôležitým faktom je, že všetky reštriktívne opatrenia centrálnej banky sa do ekonomiky premietnu s oneskorením. FED uskutočnil mimoriadne prísne kroky, aby potlačil infláciu, avšak ich dôsledky sa na trhu prejavia s omeškaním. Nejedná sa tu o dni, či týždne, ale až o mesiace alebo dokonca roky. To, že dnes vidíme ako inflácia v USA klesá, ako zamestnanosť v Spojených štátoch stúpa, ako sa americkej ekonomike darí, to všetko v širšom spektre neznamená nič.

„Americký bankový systém je zdravý a odolný. Prísnejšie úverové podmienky pre domácnosti a podniky budú mať pravdepodobne negatívny vplyv na ekonomickú aktivitu, zamestnanosť a infláciu. Rozsah týchto účinkov ale zostáva neistý. Výbor naďalej venuje veľkú pozornosť inflačným rizikám“, uvádza tlačová správa zo zasadnutia federálneho rezervného systému.

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Nikola Litvinová

Tím Goldsafe - naši spolupracovníci Vám prinášajú aktuálne témy z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny