Zásoby striebra padli na skoro 6 ročné minimum.

Zdroj: Bullionstar - článok. 

Jedným z trendov na trhoch s drahými kovmi, ktorý ešte nie je rozšírený, ale zaslúži si väčšiu pozornosť, sú prepadajúce sa zásoby fyzického striebra na londýnskej burze s drahými kovmi (LBMA). Tieto trezory LBMA zahŕňajú trezory v Londýne a jeho okolí, ktoré prevádzkujú banky obchodujúce na burzách so zlatom ako je JP Morgan, HSBC a ICBC Standard Bank, ako aj londýnske trezory troch bezpečnostných ochranných spoločností, Brinks, Malca-Amit and Loomis. London Sub-Billion Market Association.

Krvácanie.

Potichu a takmer bez povšimnutia množstvo striebra držané v trezoroch LBMA neustále krváca už 7 mesiacov za sebou. Posledné údaje z LBMA z konca júna 2022 ukazujú, že trezory LBMA teraz obsahujú iba 997,4 milióna uncí striebra (31 023 ton).

V porovnaní s koncom júna 2021, keď zásoby striebra LBMA dosiahli 1,18 miliardy uncí (36 706 ton), sú zásoby striebra na konci júna 2022 v trezoroch LBMA teraz o 182,7 milióna uncí (5 683 ton) nižšie ako pred rokom, inými slovami o neuveriteľných 15,48 % menšie v porovnaní s júnom 2021.

LBMA-London-Silver-holdings-June-2022.png
Zásoby striebra v trezoroch LBMA sa za posledných 12 mesiacov stenčili o 182,7 milióna uncí. Zdroj: web LBMA

Je pozoruhodné, že k väčšine tohto voľného pádu v držbe striebra v Londýne došlo od konca novembra 2021, pričom zásoby striebra LBMA odvtedy neustále klesali každý mesiac. Od konca novembra 2021, keď trezory LBMA v Londýne uvádzali, že obsahujú 1,17 milióna uncí striebra (36 422 ton), tak zásoby striebra klesli kumulatívne o 173,5 milióna uncí (5 398 ton). To je pokles o 14,82 % za 7 mesiacov od konca novembra 2021 do konca júna 2022.

Pod 1 miliardu uncí.

Okrem toho sú tieto držby striebra LBMA z júna 2022 najnižšími striebornými zásobami LBMA od decembra 2016 a prvýkrát od novembra 2016, kedy strieborné zásoby LBMA klesli pod 1 miliardu uncí.

Počas presne 6-ročného obdobia, odkedy boli v júli 2016 prvýkrát zverejnené mesačné údaje o zásobách striebra LBMA, ešte nikdy nebolo obdobie 7 mesiacov (ani 6 mesiacov), v ktorom by držba striebra na LBMA klesala každý mesiac.

Jediným čiastočne porovnateľným časovým obdobím v celej sérii údajov bolo, keď držba striebra na LBMA konzistentne klesala v každom z 5 mesiacov medzi aprílom a augustom 2020, a to bolo počas krízy LBMA – COMEX (Exchange for Physical (EFP)), keď banky LBMA drahých kovov boli v panike nútené prepraviť obrovské množstvo strieborných (a zlatých) prútov z trezorov LBMA v Londýne do trezorov COMEX v New Yorku, aby splnili požiadavky na dodanie futures kontraktov, aby sa zabránilo prechodu cien zlata a striebra do režimu zisťovania skutočných cien.

Počas tohto 5-mesačného obdobia medzi aprílom a augustom 2020 klesli zásoby striebra LBMA o 102,2 milióna uncí (t. j. pokles o 8,7 %). Ale aby som to uviedol do kontextu, súčasné krvácanie striebra z Londýna vo výške 182,7 milióna uncí, ktoré prebieha od júna 2021, sa teraz blíži k číslu, ktoré je dvakrát väčšie ako odliv striebra z Londýnskych LBMA trezorov medzi aprílom až augustom 2020.


Nedostatočná podpora.

LBMA na svojej webovej stránke nečestne tvrdí, že striebro (a zlato) držané v jej londýnskych trezoroch „poskytuje dôležitý pohľad na schopnosť Londýna podporiť fyzický OTC trh.”

Čo však LBMA nehovorí je, že z tých 31,023 ton striebra, čo tvrdí, že bolo držaných v londýnskych skladových trezoroch LBMA koncom júna 2022, predstavovalo obrích 19,422 ton, alebo 62.6% striebra držaného v londýnskych trezoroch LBMA, ktoré bolo vo vlastníctve fondov obchodovaných burzou (s fondmi ETF) ako sú iShares Silver Trust (SLV), Wisdomtree Physical Silver ETC (PHAG), a Aberdeen (abrdn) Physical Silver Shares ETF (SIVR).

LBMASilverHoldingsJune2022.png
ETF fondy držali v londýnskych trezoroch LBMA ku koncu apríla 2022 19,422 ton striebra. Zdroj: www.GoldChartsRUs.com

Čo znamená, že ku koncu júna 2022 sa iba 11,601 ton striebra, alebo 37,4% z celkového množstva striebra 31,023 ton z trezorov LBMA nenachádzalo v ETF fondoch. Na základe rýchleho výpočtu na aktualizáciu týchto údajov z konca júna údajmi z 25. – 26. júla 2022 je aktuálna pozícia ETF fondov, ktoré uchovávajú svoje striebro v trezoroch LBMA v Londýne, a množstvo striebra, ktoré skladujú v Londýne, nasledovné:


  • SLV ishares Silver Trust 12,357.7 ton
  • SSLN iShares Physical Silver ETC 710.3 ton
  • PHAG Wisdomtree Physical Silver ETC 2,514.2 ton
  • PHPP Wisdomtree Physical PM ETC 42.7 ton
  • SIVR Aberdeen Physical Silver Shares ETF 1,466.0 ton
  • GLTR Aberdeen PM Baskets shares ETF 382.7 ton
  • PMAG ETFS Physical Silver 239.0 ton
  • PMPM ETFS Physical PM Basket (časť z PMAG v celku)
  • SSLV Invesco physical silver ETC 355.8 ton
  • 4 ETFs Xtrackers Physical silver ETCs (4 kombinovane) 766.6 ton


Spolu týchto 13 ETF fondov v súčasnosti drží 18 835 ton striebra v londýnskych trezoroch LBMA.

No to nie je všetko. Pretože rovnako ako vyššie uvedené ETF fondy, ďalšie striebro, ktoré je súčasťou počtov trezorov LBMA, držia klienti BullionVault a GoldMoney. Klienti BullionVault držia 491,2 ton striebra v trezoroch LBMA v Londýne, zatiaľ čo klienti GoldMoney držia 187,8 ton v trezoroch LBMA. Pripočítanie týchto dvoch čísel k celkovému počtu ETF znamená, že k 26. júlu 2022 je úctyhodných 19 514 ton striebra, o ktorých sa tvrdí, že sa nachádzajú v trezoroch LBMA v Londýne, držaných striebrom krytým ETF fondmi a súkromnými klientskymi investormi a nemá nič spoločné so „schopnosťou Londýna podporiť fyzický OTC trh”.

Ale je toho ešte viac, lebo zatiaľ čo zásoby striebra držané ETF fondmi a platformami ako BullionVault a GoldMoney sú ‘transparentné’, alebo inými slovami sú to ‘nahlásené akcie drahých kovov’, tak existujú aj depozitné trezorové akcie v Londýnskych trezoroch LBMA, ktoré sú nenahlásené, ide o alokované strieborné držby v sektore správy majetku, ako je fyzické striebro v držbe investičných inštitúcií, rodinných firiem a jednotlivcov s vysokou pridanou hodnotou.

#SilverSqueeze(Stlačenie striebra)

Vo februári 2021 počas prvých týždňov #SilverSqueeze si možno spomínate, že v tom čase ETF fondy skladujúce striebro v Londýne tvorili neuveriteľných 85 % všetkého striebra držaného v londýnskych trezoroch LBMA. V tom čase londýnske trezory LBMA tvrdili, že obsahujú 33 600 ton striebra, zatiaľ čo ETF fondy predstavovali 28 700 ton z tohto celkového množstva, pričom zostalo menej ako 5 000 ton fyzického striebra ako zvyšok na pokrytie všetkého ostatného dopytu po striebre.

To viedlo iShares Silver Trust (SLV) k tomu, že 3. februára 2021 potichu zmenil svoje vyhliadky, kde pridal varovanie, že: „Dopyt po striebre môže dočasne prekročiť dostupnú ponuku, ktorá je prijateľná na doručenie do Trustu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť investície do akcií“ a že „Oprávnení účastníci [tvorcovia burzového Trustu] nemusia byť schopní získať dostatočné množstvo striebra, ktoré je prijateľné na doručenie do Trustu... kvôli vtedy obmedzenej dostupnej ponuke spojenej s prudkým nárastom dopytu po akciách.“

Vzhľadom na to, že v tom čase bolo v Londýne (na papieri) asi 5000 ton striebra, ktoré nebolo držané v ETF fondoch, no zároveň iShares Silver Trust (SLV) spanikáril, že nemôže zásobovať zdrojmi, táto reakcia SLV ukazuje že veľa trezorového striebra LBMA, ktoré nie je v ETF fondoch (zvyšok), nie je k dispozícii na predaj a nie je k dispozícii na prenájom bankám obchodujúcim s drahými kovmi.

Rovnakú paniku komentovala aj poradenská spoločnosť Metals Focus, a to na všetkých miestach v správe z apríla 2021, ktorú napísala pre LBMA, kde uviedla, že „existujú obavy, že Londýnu dôjde striebro, ak dopyt po ETP [ETF] zostane na vysokej úrovni“ a „objavili sa obavy, či je v Londýne dostatok striebra, ak by dopyt rástol týmto tempom“.

sq-empty.png
LBMA sklad so striebrom?


Nedostatok striebra na trhu

Zatiaľ čo tentoraz v júli 2022 predstavujú ETF fondy a iné transparentné podiely približne 63 % všetkého striebra v trezoroch LBMA v Londýne, tak situácia pre LBMA je stále znepokojujúca. Zásoby striebra v trezoroch LBMA sú na päť a polročnom minime a celkovo sú menšie než 1 miliarda uncí. Klesajúci trend zásob je stále nezmenený a klesá každý mesiac od novembra minulého roka.

Prečo však dochádza k veľkému odlivu striebra z londýnskych trezorov LBMA? Prečo od začiatku decembra 2021 opustilo trezory LBMA celých 173,5 milióna uncí (5 398 ton) striebra? Pre COMEX oprávnené zásoby (striebro, ktoré nie je registrované pre obchodovanie na COMEX-e) to nevysvetľuje, keďže hodnota pre COMEX oprávnených zásob sa počas rokov moc nezmenila.

comexstockpile-Regd-2-year.png
Kategória oprávnených COMEX zásob striebra z obdobia 2 rokov, k dátumu 26 júl 2022. Zdroj: www.GoldChartsRUs.com


S COMEX registrovanými zásobami (ktoré sú k dispozícii pre obchodovanie na COMEX-e) sa dá vysvetliť malá časť londýnskeho odlivu, no nie veľká. Registrované zásoby COMEX-u sa počas uplynulého roka až doteraz neustále zmenšovali a v skutočnosti klesali aj od začiatku roka 2021. Na COMEX-e registrované zásoby sú aktuálne na štvorročnom minime 59.63 miliónov uncí, pričom rok 2022 začínal na stave 80 miliónov uncí (a rok 2021 na 150 miliónoch uncí). Čistý odliv 20 miliónov uncí z registrovaných na COMEX-e v tomto roku však stále nevysvetľuje čistý odliv viac ako 160 miliónov uncí striebra z Londýna v rovnakom časovom období.

comexstockpile-Regd-2-year.png
Kategória registrovaných COMEX zásob striebra, z obdobia 2 rokov, k dátumu 26 júl 2022. Zdroj: www.GoldChartsRUs.com


Realistickejšie vysvetlenie dáva skutočnosť, že svetový trh striebra je tento rok v deficite (s dopytom vyšším ako je ponuka) – a po tom, čo bol v roku 2021 prvýkrát po rokoch v deficite – môže pomôcť vysvetliť, prečo londýnske zásoby striebra (a COMEX registrované zásoby) sa vyčerpávajú.
Pretože ako každý vie, keď je dopyt väčší ako ponuka, trh musí nájsť ponuku využívaním nadzemných zásob(vyťažených), a to tak nahlásených zásob (ako sú zásoby LBMA a COMEX), ako aj nenahlásených zásob (tých zásob, ktoré zostávajú vo svete nepriehľadné a utajené).

Ak sa pozriete na údaje dopytu a ponuky od Silver Institute, tak fyzická ponuka striebra rastie veľmi pomaly a v roku 2022 bude približne 32000 ton. Na strane dopytu, rastie dopyt po striebre výrazne vo všetkých komponentoch, od priemyselného dopytu až po dopyt vo fotovoltaike, šperkoch a predmetoch zo striebra. A pokiaľ ide o dopyt investorov (po minciach a tehličkách), tak rok 2022 bude minimálne taký silný ako rok 2021.

Záver

Obnovená sila v hnutí #SilverSqueeze (stláčanie striebra) s hybnou silou pri sťahovaní fyzického striebra z trhu by nepochybne opäť spôsobila skutočný hlavy bôľ bankovému kartelu s drahými kovmi. Z tohto dôvodu sú obchodníci bánk obchodujúcich s akciami drahých kovov neustále motivovaní si ich medzi sebou neustále kupovať a predávať a znižovať tak cenu striebra vygenerovanú ich predajom, pričom mu nedovoľujú preraziť na nové viacročné maximá nad úroveň 30 dolárov.

Podobne ako sme boli na začiatku roka 2021 svedkami toho, že je londýnska burza s drahými kovmi vystrašená tým ako striebrom podporené ETF fondy zhromažďujú väčšie percentá trezorových zásob londýnskej LBMA. Ak by ste boli detektívom, tak toto by vysvetľovalo prečo, keďže od polovice apríla ceny striebra klesajú. Pretože od polovice apríla existuje silná pozitívna korelácia medzi prudkým poklesom ceny striebra a prudkým poklesom množstva striebra držaného v ETF fondoch krytých striebrom (ako napríklad v SLV a ETF Deutsche XTrackers). Je to, ako keby podnecovali ETF fondy k vyhadzovaniu striebra vytvorením nižšej ceny striebra, aby doslova vyplavili striebro z ETF fondov.

etftotchangeAG-6-Months.png
Spojitá pozitívna korelácia medzi cenou striebra a držbou strieborných ETF fondov. Zdroj: www.GoldchartsRUs.com


Toto vyplavovanie má dva dôvody.
a) vytvára negatívnu psychológiu a bráni ETF investorom vytvárať tlak na nákup, ktorý by mohol prelomiť hru LBMA a viesť k situácii, keď v Londýne nie je dostatok kovu na uspokojenie dopytu po striebre ETF a
b) vypláchne existujúce striebro z ETF fondov, ktoré sa potom môže nasmerovať na uspokojenie požiadaviek fyzického dopytu po striebre prichádzajúceho z celého sveta.

Každý mesiac v piaty pracovný deň daného mesiaca zverejňuje LBMA stav strieborných zásob vo svojich trezoroch za koniec predošlého mesiaca. S ďalšou mesačnou aktualizáciou (pre koniec mesiaca júl), ktorá má vyjsť 5. augusta, bude zaujímavé sledovať, či londýnske zásoby striebra dokážu „8x v rade“ zaznamenať svoj ďalší mesačný pokles, a tak prekonať súčasný rekord. alebo či ďalšia sada údajov (s drobnou manipuláciu zo strany LBMA) spraví obrat a zvráti trend.

Zdroj: Bullionstar - článok. 

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Tím Goldsafe

Radi Vám prinášame aktuality z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny