Vysoké úrokové sadzby neodradili Američanov utrácať vo veľkom

Aktuálne údaje veľmi jasne ukazujú, že prísna reštriktívna politika Americkej centrálnej banky (FED) nemá dostatočný vplyv na pokles dopytu spotrebiteľov. Domácnosti v Spojených štátoch amerických dnes míňajú akoby nebolo zajtrajška. Sila ich výdavkov tak naďalej podporuje rast cenovej hladiny. FED v priebehu posledných 19tich mesiacov dostal úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov. Ani táto agresívna menová politika centrálnej banky neodradila americké domácnosti od nákupov. Veľmi výrazný vplyv na ignorovanie krokov FEDu majú penzisti, ktorí sú voči stúpajúcim úrokovým sadzbám úplne imúnni.

Napriek tomu, že úrokové sadzby v USA stúpli o viac ako 5 %, spotrebiteľské výdavky amerických domácnosti v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku narastajú. Inflácia zvýšila ceny tovarov a služieb, centrálna banka ľuďom aj firmám predražila úvery, no Američania aj tak extrémne míňajú. Ako informoval The Wall Street Journal spotrebitelia v súčasnosti uprednostňujú svoje krátkodobé potreby pred dlhodobými. Údaje o tržbách amerických firiem ukazujú, že domácnosti v Spojených štátoch nadmerne utrácajú za tovary a služby, ktoré pre ne nie sú nevyhnutné, ba naopak, Američania míňajú na luxus.

Masívny nárast tržieb zaznamenali v posledných mesiacoch napríklad letecké spoločnosti, či predajcovia vstupeniek na kultúrne a zábavne podujatia. V časoch, ktoré sprevádzajú obavy z hroziacej finančnej krízy si americké domácnosti bez váhania doprajú zážitky na úkor vytvárania úspor. Viacerí ekonómovia sa zhodli na tom, že tento jav je prirodzeným dôsledkom pandémie. V nedávnej minulosti si ľudia bežne vytvárali úspory a plánovali, ako ich využijú o niečo neskôr. Momentálne je situácia úplne odlišná, domácnosti využívajú príležitosť, že si môžu niečo dopriať práve teraz.

Americká centrálna banka sa snaží všetkými dostupnými prostriedkami poraziť infláciu. Tento cieľ môže dosiahnuť jedine tak, že dopyt a spotreba poklesne. Avšak FED narazil na závažný problém. Sú nim seniori. Dôchodcovia sú momentálne neporaziteľnými v oblasti míňania peňazí. Penzisti, ľudia vo veku 65 a viac rokov majú v súčasnosti najvyšší podiel na obyvateľstve v USA od roku 1920. Dôchodcovia tvoria až 17,7 % všetkých obyvateľov Spojených štátov. Nákupy penzistov pokryli v minulom roku 22 % všetkých spotrebiteľských výdavkov. Hlavná ekonómka spoločnosti Economic Analysis Associates, Susan Sterne, zdôrazňuje význam tejto výdavkovej sily v časoch, keď sa ekonomický rast spomaľuje a úrokové sadzby stúpajú. „Toto sú spotrebitelia, na ktorých bude v nasledujúcom roku záležať,” povedala.

Penzisti majú dôležitú výhodu v porovnaní s domácnosťami mladších generácií. Poväčšine bývajú vo vlastnom a nie sú zaťažení hypotékou, takže nárast úrokových sadzieb ich priamo nezasiahol. Keďže žijú z dôchodkového príjmu, neohrozuje ich strata zamestnania a to im dáva finančnú istotu a stabilitu. Navyše, vysoká inflácia im pomohla získať finančné kompenzácie zo strany štátu. Vyššie príjmy dôchodcov tak podporili ich kúpnu silu, ktorá je v súčasnosti pre ekonomiku USA veľmi významná.

Spomínané výdavky Američanov na tovary a služby, ktoré nie sú pre ich životy nevyhnutné, zvyšujú práve seniori. V porovnaní s minulosťou žijú dnes penzisti omnoho aktívnejším životom a to vďaka lepšiemu zdraviu a ekonomickej stabilite. Starší Američania sa venujú cestovaniu, turistike, obľubujú jazdu na e-bicykloch, či rôzne iné rekreačné aktivity. Týmto zvyšujú dopyt a spotrebu na nové výdavky.

Ekonomika USA rastie napriek prísnym opatreniam centrálnej banky. Inflácia v septembri stagnovala na úrovni 3,4 %. Drahé úvery spôsobujú vážne problémy firmám, aj ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu. Dostať mieru inflácie do cieľovej dvojpercentnej hladiny bude stáť centrálnu banku mnoho úsilia, pričom hrozba recesie, či finančnej krízy bude stále viac narastať. V týchto zložitých časoch je veľmi ťažké nájsť v niečom istotu. Investori preto hľadajú bezpečný prístav. Istotu v neistej dobe. Cena zlata v posledných mesiacoch prudko stúpla. Obavy z hroziacej finančnej krízy, z možnosti, že FED nezvládne svoju úlohu zaviesť rovnováhu v ekonomike, vedú investorov k rokmi overenej istote bezpečia a rastu, ktorou je jedine zlato.

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Nikola Litvinová

Tím Goldsafe - naši spolupracovníci Vám prinášajú aktuálne témy z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny