Napriek manipulácii s cenami cenných kovov, je JP Morgan stále v centre diania LBMA, SBMA a COMEX-u.

Copy of Yellow Rediscovering Amphibians Blog Banner (1).png

Zdroj: Článok je prekladom blogového článku spoločnosti Bullionstar. 

Zatiaľ čo je so skupinou bývalých predajcov drahých kovov z JP Morgan vedený súdny proces pred federálnou porotou v Chicagu, obvinenej zo zapájania sa do racketeeringového sprisahania zahŕňajúceho manipulovanie s cenou drahých kovov, podvodmi s komoditami a obchodným spoofingom, zatiaľ čo iná skupina ich kolegov už bola uznaná za vinnými, je teraz ten správny čas spýtať sa ako je to možné, že sa JP Morgan banka považuje stále za finančne zdravú a vhodnú na to aby nie len naďalej obchodovala na trhoch s drahými kovmi, ale aby naďalej doslova vládla celému Londýnskemu, Singapurskemu a New Yorskému odvetviu s drahými kovmi, s podporou Londýnskej burzy s drahými kovmi (LBMA), Singapúrskej burzy s drahými kovmi (SBMA) a skupiny CME (prevádzkovateľ búrz COMEX a NYMEX).

Zatiaľ čo JP Morgan uzavrela v roku 2020 dohodu s Ministerstvom spravodlivosti USA (DoJ) a Americkou komisiou pre terminované obchody s komoditami (CFTC) o odložení trestného stíhania a priznala sa, že sa dopustila trestných činov na mnohých obchodníkoch a predajcoch JP Morgan na pracovisku banky s drahými kovmi v Londýne, Singapure a New Yorku, pričom LBMA a SBMA a CME Group (vlastník burzy COMEX) zaplatili 920 miliónov USD vo forme trestnej peňažnej pokuty, kriminálnej dekupáže a odškodnenia obetí v súvislosti s týmto zločineckým systémom drahých kovov, tak ako uvidíte nižšie, naďalej nielen s otvorenou náručou vítajú usvedčenú zločineckú banku JP Morgan, ale dovolia JP Morgan pôsobiť na najvyšších úrovniach daných organizácii.

Pokračujúci súdny proces s Nowak & Co

Súčasný súdny proces, ktorý sa začal v piatok 8. júla 2022, s americkým ministerstvom spravodlivosti(DoJ) a CFTC, žalobca obviňuje Michaela Nowaka (bývalého vedúceho oddelenia obchodovania s drahými kovmi JP Morgan), Gregga Smitha (bývalého obchodníka s drahými kovmi JP Morgan) a Jefferyho Ruffoa (bývalého predajcu drahých kovov JP Morgan) z účasti na zločineckej činnosti, ktorá zadala a zrušila tisíce falošných termínových/futures objednávok na drahé kovy (klamlivé objednávky) na termínové kontrakty na zlato, striebro, platinu a paládium obchodované na burzách/trhoch COMEX a NYMEX v období od marca 2008 do augusta 2016 s cieľom manipulovať s cenami drahých kovov, ako aj manipulovať bariérové opcie na základe cien futures.

Štvrtý bývalý obchodník s drahými kovmi z JP Morgan, Christopher Jordan, ktorý opustil JP Morgan v decembri 2009, je tiež obvinený z podobných zločinov ministerstvom spravodlivosti a bude súdený separátne.

Michael Nowak (v strede), bývalý vedúci oddelenia obchodovania s drahými kovmi JP Morgan a bývalý člen predstavenstva LBMA

Súdnemu procesu Nowak – Smith – Ruffo predsedá Edmond E. Chang, okresný sudca Spojených štátov amerických. Je neuveriteľné (alebo možno ani nie), že Nowakovým obhajcom v procese nie je nikto iný ako David Meister, ktorý bol v rokoch 2010 – 2013 riaditeľom CFTC pre presadzovanie práva, a ktorý bol v CFTC počas predsedníctva Garyho Genslera, počas ktorého CFTC vykonávalo 5-ročné vyšetrovanie manipulácie cien s drahými kovmi a potom vyšetrovanie zastavilo s tvrdením, že nenašlo žiadne dôkazy o manipulácii. To by mohlo vysvetľovať prečo je Meister odborníkmi a profilovaným právnikom Chambersom nazývaný „Gensler Whisperer“.

V čase, keď bola v septembri 2019 obnovená obžaloba Nowaka, Smitha a Jordana, námestník generálneho prokurátora USA Brian A. Benczkowski na ministerstve spravodlivosti povedal:

„Obžalovaní a ďalší sa údajne zapojili do rozsiahlej, niekoľko rokov trvajúcej schémy na manipuláciu trhu s termínovanými kontraktmi/futures na drahé kovy a podvádzanie účastníkov burzy.

V súčasnom procese s Nowakom, Smithom a Ruffom vláda USA predvoláva dvoch ďalších bývalých obchodníkov s drahými kovmi JP Morgan ako svedkov obžaloby, menovite Johna Edmondsa, Christiana Trunza a jedného kolegu Gregga Smitha, ktorý s ním pracoval v Bear Stearns, konkrétne Coreyho Flauma. Edmonds a Trunz sa medzičasom už priznali k svojmu pôsobeniu v zločineckej schéme JP Morgan a Flaum sa priznal k manipulácii cien drahých kovov prostredníctvom COMEX futures v rokoch 2007 až 2016.

V čase písania tohto článku John Edmonds, Corey Flaum a Christian Trunz práve svedčili pred federálnou porotou v procese Nowak – Smith – Ruffo. Tu nájdete svedectvo Edmonda, tu Flaumovo svedectvo a tu Trunzove svedectvo. Predchádzajúce priznania viny Edmondsa, Trunza a Flauma zneli takto:

Dňa 9. októbra 2018 sa John Edmonds priznal k „podvodu s komoditami a spoofingovému sprisahaniu v súvislosti s jeho účasťou na podvodných a klamlivých obchodných aktivitách na trhoch/burzách s termínovými kontraktmi/futures s drahými kovmi“.

Edmonds sa priznal, že: "Približne od roku 2009 do roku 2015 sa v banke sprisahal s ďalšími obchodníkmi s drahými kovmi, aby zmanipulovali trhy s futures kontraktmi na zlato, striebro, platinu a paládium obchodované na burzách COMEX a NYMEX."

Rovnako Edmonds tiež: "priznal, že sa naučil túto klamlivú obchodnú stratégiu od senior obchodníkov v banke a osobne túto stratégiu použil stokrát s vedomím a súhlasom svojich bezprostredných nadriadených." Dňa 25. júla 2019 sa Corey Flaum (ktorý pracoval s Greggom Smithom v Bear Sterns predtým, ako Smith prešiel do JP Morgan) priznal k pokusu o manipuláciu cien komodít a priznal, že: "približne medzi júnom 2007 a júlom 2016 zadal tisíce objednávok na manipuláciu cien futures kontraktov na zlato, striebro, platinu a paládium obchodované na COMEX a NYMEX."

Corey Flaum pracoval v Bear Stearns od roku 2006 do roku 2008 a potom v rokoch 2010 až 2016 v Scotia Capital. Dňa 20. augusta 2019 sa Christian Trunz, „bývalý obchodník s drahými kovmi v londýnskych, singapurských a newyorských pobočkách JP Morgan“, priznal k obvineniam zo sprisahania a spoofingu. Trunz tiež priznal, že: “približne medzi júlom 2007 a augustom 2016 [zadal] tisíce objednávok, ktoré nemal v úmysle zrealizovať na futures kontrakty na zlato, striebro, platinu a paládium obchodované na NYMEX a COMEX.”

Zvlášť DoJ/americké ministerstvo spravodlivosti hovorí, že Trunz priznal, že: "sa naučil podvádzať od senior obchodníkov a podvádzal s vedomím a súhlasom svojich nadriadených." Trunz je zaujímavý tým, že v rôznych obdobiach pracoval na všetkých troch miestach, kde siaha globálny trh JP Morgan, t. j. Londýn, Singapur a New York. Priznanie viny Edmondsa, Flauma a Trunza v rokoch 2018 – 2019 potom umožnilo americkému ministerstvu spravodlivosti pokročiť v obžalobe Michaela Nowaka, Gregga Smitha a Christophera Jordana, obžalobou, ktorá bola podaná 22. augusta 2019 a následne bola odpečatená dňa 16. septembra 2019. Obžaloba na Nowaka – Smitha – Jordana bola podaná len 2 dni po tom, čo Trunz priznal svoju vinu.

Vo svojom vyhlásení o obvinení Nowaka, Smitha a Jordana americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že: „približne medzi májom 2008 a augustom 2016 boli obžalovaní [Nowak, Smith a Jordan] a ich komplici členmi globálnej skupiny obchodujúcej s drahými kovmi JP Morgan v New Yorku, Londýne a Singapure s rôznym stupňom seniorskej zodpovednosti a dohľadu nad ostatnými v jej vedení. 

Pokiaľ ide o sprisahanie RICO, obžalovaní a ich komplici boli údajne členmi podniku – menovite oddelenia drahých kovov v JP Morgan – a riadili záležitosti tohto oddelenia prostredníctvom vzoru vydieračskej činnosti/racketeeringových činností, konkrétne podvodu využívajúceho telekomunikačné a informačné technológie, ktorý mal dopad na finančné inštitúcie a bankové podvody.

Obžaloba tvrdí, že obžalovaní sa podieľali na rozsiahlom spoofingu, manipulácii s trhom a podvodoch pri práci na oddelení drahých kovov v JP Morgan prostredníctvom zadávania príkazov, ktoré mali v úmysle zrušiť pred vykonaním (klamlivé príkazy) v snahe vytvoriť likviditu a zvýšiť ceny príkazov, ktoré chceli vykonať na opačnej strane trhu. V tisíckach sekvencii obžalovaní a ich komplici údajne zadali klamlivé objednávky na futures kontrakty na zlato, striebro, platinu a paládium obchodované na NYMEX a COMEX.“ 1. novembra 2019 potom americké ministerstvo spravodlivosti podalo nadradené obvinenie, ktoré zahrnulo Jefferyho Ruffa do vydieračského rocketeeringového sprisahania spolu s Nowakom, Smithom a Jordanom.

Potom 29. septembra 2020 ministerstvo spravodlivosti oznámilo niečo nečakané, konkrétne, že spoločnosť JP Morgan súhlasila s dohodou o odloženom trestnom konaní (DPA) s ministerstvom spravodlivosti, konkrétne, že spoločnosť JP Morgan: „uzatvorila s ministerstvom spravodlivosti uznesenie o vyriešení trestných obvinení súvisiacich s… desiatkami tisíc prípadov nezákonného obchodovania na trhoch s termínovými kontraktmi/fortunes na drahé kovy“ a súhlasili s tým, že „zaplatia viac ako 920 miliónov dolárov ako trestnú peňažnú pokutu, kriminálnu dekupáž“ a odškodnenie obetí“.

Vo vyhlásení ministerstva spravodlivosti z 29. septembra 2020 zástupca riaditeľa William F. Sweeney Jr z newyorskej pobočky FBI uviedol, že: Takmer desať rokov značný počet obchodníkov a predajcov JP Morgan otvorene ignoroval zákony USA, ktoré slúžia na ochranu pred nezákonnou činnosťou na trhu." „Podľa priznaní a súdnych spisov sa medzi približne marcom 2008 a augustom 2016 mnohí obchodníci a predajcovia v predstavenstve s drahými kovmi JPMorgan v New Yorku, Londýne a Singapure zapojili do schémy podvodov v súvislosti s nákupom a predajom zlata. termínovanými kontraktmi na striebro, platinu a paládium (spoločne termínované kontrakty/futures na drahé kovy), ktoré sa obchodujú na burzách COMEX a NYMEX.“

V dohode o odloženom trestnom konaní (DPA) bola „JPMorgan“ definovaná ako „JP Morgan a jej dcérske spoločnosti JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMC) a J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) a ich dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a ich funkcionári, riaditelia, zamestnanci a agenti."

Vyhlásenie ministerstva spravodlivosti z roku 2020 sa odvolávalo aj na ďalšiu fázu vyšetrovania, v ktorom sa uvádza, že ministerstvo spravodlivosti „dosiahlo nadväzujúce obvinenie“ proti Nowakovi, Smithovi, Jordanovi a Ruffovi, ktoré ich obviňuje „za ich údajnú účasť na vydieračskom/rocketeeringovom sprisahaní a iných federálnych zločinoch v súvislosti s manipuláciou trhov s futures kontraktmi na drahé kovy“.

Čo pekne ilustruje pre tých, ktorí možno nevedia, že prebiehajúci súdny proces s Nowakom, Smithom a Ruffom v júli 2022 je súčasťou toho istého trestného vyšetrovania, z ktorého sa JP Morgan vykúpili za 920 miliónov USD v roku 2020.

Čo nás privádza späť k ústrednej otázke, o ktorej každý vie, no nikto o ne nehovorí, a teda, že keď predstavenstvo s drahými kovmi JPMorgan v New Yorku, Londýne a Singapure manipulovalo s cenami zlata, striebra, platiny a paládia viac ako 8 rokov, medzi 2008 a 2016, tak prečo je potom JP Morgan stále povolená v blízkosti trhov s drahými kovmi v Londýne, Singapure a New Yorku, nehovoriac o ovládnutí týchto trhov s požehnaním organizácií, ktoré tieto trhy spravujú, menovite LBMA a SBMA a COMEX?

Londýn – JP Morgan a LBMA

Poďme sa pozrieť čo som tým myslel.

Napriek svojej trestnej činnosti a manipulácii s cenami drahých kovov je JP Morgan stále jedným z najmocnejších členov Londýnskej burzy/trhu s drahými kovmi (LBMA) a jednou z najdominantnejších bánk pôsobiacich na londýnskych trhoch/burzách so zlatom, striebrom, platinou a paládiom.

Napriek jej zločinom a manipuláciám sú v súčasnosti (k júlu 2022) tri entity JP Morgan, ktoré sú členmi LBMA. Týmito subjektmi sú banka JP Morgan Chase Bank, ktorá je členom LBMA na tvorbu trhu, JP Morgan Securities Plc, ktorá je riadnym členom LBMA, a JP Morgan AG (Nemecko), ktorá je tiež riadnym členom LBMA.

JP Morgan Chase & Co – Ekonomická kriminalita 

Nielen to, ale banka JP Morgan Chase je jedným zo 7 úplných tvorcov trhu LBMA a uvádza ceny zlata a striebra vo všetkých troch OTC produktoch LBMA, ktorými sú spoty, forwardy a opcie.

JP Morgan Chase Bank NA (pobočka v Londýne) je tiež jedným zo 16 priamych účastníkov denných aukcií LBMA Gold Price, aukcií, ktoré stanovujú cenu zlata, ktorá sa používa denne vo všetkom, od oceňovania ETF cez zmluvy o predaji ťažby až po oceňovanie miliárd dolárov derivátových zmlúv, ako sú swapy a opcie. 

JP Morgan Chase Bank NA (pobočka v Londýne) je taktiež jedným z 13 hlavných účastníkov denných aukcií LBMA Silver Price.

Ale je toho ešte viac, JP Morgan je jedným z iba 4 členov London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL), súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje celý systém zúčtovania papierových drahých kovov v Londýne. V skutočnosti bola JP Morgan v roku 2001 jedným zo zakladajúcich členov LPMCL. Pozadie nájdete v článku BullionStar tu. 

V súčasnosti existujú dvaja riaditelia LPMCL z JP Morgan a to Mark Amlin a Andrew Lovell.

Dnes je korešpondenčná adresa LPMCL v sídle LBMA na 7th Floor, 62 Threadneedle Street v Londýne, t. j. LBMA a LPMCL zdieľajú tú istú kanceláriu!

V oblasti úschovy drahých kovov je JP Morgan tiež jedným z 3 bankových depozitárov, ktorí prevádzkujú trezor na londýnskom trhu LBMA (ďalšími depozitármi sú banky HSBC a ICBC Standard). Bezpečnostní operátori Brinks, Malca Amit a Loomis tiež prevádzkujú v Londýne trezory LBMA.

Tento predtým tajný trezor JP Morgan sa nachádza pod budovou JP Morgan medzi ulicami Carmelite Street a John Carpenter Street v Londýne, ako bolo vysvetlené vo februári 2013 tu. 

Banka JP Morgan Chase Bank je tiež trhovým členom londýnskeho trhu s platinou a paládiom (LPPM). Okrem toho sú JP Morgan Securities plc a JP Morgan SE pridruženými členmi LPPM.

Ale počkať, je toho ešte viac. JP Morgan je tiež aktívna v niekoľkých výboroch LBMA. Vo fyzickom výbore LBMA je jeden zástupca JP Morgan, Andrew Lovell. Tento výbor „je zodpovedný za monitorovanie, vývoj a ochranu zoznamu Good Deliveries(je to zoznam výrobcov, resp. firiem zaoberajúcich sa razbou alebo odlievaním investičného zlata a striebra, ktoré sú certifikované organizáciou LBMA ako uznávaní výrobcovia)“. Vo výbore pre regulačné záležitosti LBMA je aj jeden zástupca JP Morgan, Declan McKeever.

LBMA – Domov systému obchodovania so zlatom s čiastkovými rezervami

Keďže JP Morgan prevádzkuje jeden z najväčších LBMA trezorov na drahé kovy v Londýne, v pracovnej skupine LBMA Vault Managers Working Group je aj zástupca JP Morgan, avšak členovia tejto skupiny nie sú zverejnení (keďže na rozdiel od papierového zlata, ktoré neexistuje, trezory obsahujú skutočné fyzické zlato, čo predstavuje vysoké bezpečnostné riziko).

LBMA prevádzkuje aj niekoľko ďalších pracovných skupín, z ktorých jedna má ctihodný názov „Pracovná skupina pre finančnú kriminalitu LBMA“. Spoločnosť JP Morgan pravdepodobne nie je v tejto skupine, ale opäť ju možno prevádzkuje a využíva fórum so zvyškom členov na zdieľanie svojich praktických skúseností, ako je spoofing a podvody s drahými kovmi.

Čerešničkou na torte však musí byť to, že v deň, keď 16 septembra 2019 americké ministerstvo spravodlivosti obnovilo svoje obvinenie proti šéfovi globálneho oddelenia pre drahé kovy v JP Morgan Michaelovi Nowakovi, bol Nowak stále členom predstavenstva LBMA. Pozrite si článok BullionStar „Člen predstavenstva LBMA a výkonný riaditeľ JP Morgan poverený manipuláciou s drahými kovmi“ zo 17 septembra 2019.

Toto proste nevymyslíš. Potom niekoľko dní po vyhlásení ministerstva spravodlivosti USA zo 16. septembra 2019 už LBMA nedokázalo mať hlavu zaborenú v piesku a bolo nútené odstrániť Nowaka z predstavenstva LBMA. Pozrite si článok BullionStar „LBMA odstraňuje Michaela Nowaka z JP Morgen z predstavenstva LBMA“ z 20 septembra 2019.

Prečo je teda banke, ktorej obchodníci s drahými kovmi viac ako 8 rokov manipulovali s cenami a podľa slov amerického ministerstva spravodlivosti, podvádzali zákazníkov prostredníctvom „tisícov prípadov nezákonných obchodov“, ktoré „otvorene ignorovali zákony USA, ktoré slúžia na ochranu pred nezákonnou činnosťou na burze“ stále dovolené byť členom LBMA a prakticky ovládnuť londýnske burzy s drahými kovmi?

Všetko, čo obchodníci s drahými kovmi s JP Morgan urobili od roku 2008 do roku 2016 pri manipulácii s cenami zlata, striebra, platiny a paládia, je v rozpore so zásadami príručky Úradu pre finančné služby, ako je zásada č. 1 (integrita), zásada č. 2 (náležitá zručnosť, starostlivosť a usilovnosť), zásada č. 5 (trhové správanie), ako aj v rozpore s kódexom správania LBMA vo forme prílohy Bullion Market kódexu neinvestičných produktov (NIPs), na vypracovaní ktorého sa LBMA podieľala, a ktorý bol v platnosti predtým, ako bol nahradený LBMA Global Precious Metals Code/Medzinárodným kódexom drahých kovov z roku 2017. Kópiu kódexu NIPs si môžete pozrieť tu – kódex-neinvestičných-produktov. 

V podstate, prečo LBMA a LPPM nevykopli JP Morgan zo svojich asociácií? Nemá LBMA žiadny morálny kompas alebo chrbtovú kosť? Okrem toho, prečo pozorovateľ Bank of England v predstavenstve LBMA, Andrew Grice, nežiada aby bola JP Morgan okamžite vylúčená z London Bullion Market Association/Londýnsky trh s drahými kovmi (LBMA) a London Platinum and Palladium Market (LPPM)/Londýnskej burzy s platinou a paládiom a natrvalo jej zakázali obchodovať, zúčtovávať a uchovávať zlato, striebro, platinu a paládium v Londýne?

Možno to má niečo spoločné s tým, že prostredníctvom Morgan Guaranty Trust Company z New Yorku bola JP Morgan v novembri 1987 jedným zo 6 zakladajúcich členov London Bullion Market Association (LBMA). Ak sa pozriete na memorandum o asociácii LBMA z roku 1987, tak tam dokonca uvidíte, že je podpísané Guyom Fieldom z JP Morgan, ktorý bol v tom čase celosvetovým riaditeľom oddelenia drahých kovov JP Morgan, a ktorý sa stal zakladajúcim podpredsedom LBMA. Pozrite si tiež článok BullionStar o založení LBMA. Je teda LBMA iba kartelovou záslepkou pre JP Morgan a jej partnerské banky drahých kovov na kontrolu globálnych trhov s drahými kovmi, pričom za nitky ťahá JP Morgan?

 

USA – JP Morgan a COMEX

Na záver sa vráťme ku komoditným termínovým/futures burzám, na ktorých sa preukázateľne odohrávali kriminálne aktivity JP Morgan – Komoditná burza (COMEX) a New York Merkantilná burza (NYMEX). Určite majitelia a guvernéri spoločností COMEX a NYMEX vyhnali JP Morgan aby pokračovala v pôsobení na ich burzách?

Omyl!

Napriek tomu, že v roku 2020 priznala trestné činy a zaplatila ministerstvu spravodlivosti a CFTC peňažnú pokutu vo výške 920 miliónov USD za zapojenie sa „do schémy podvodu v súvislosti s nákupom a predajom futures kontraktov na zlato, striebro, platinu a paládium (v globále, futures kontrakty na drahé kovy), ktoré sa obchodujú na New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) a Commodity Exchange Inc. (COMEX), čo sú komoditné burzy prevádzkované CME Group, Inc“, JP Morgan je stále jedným z najväčších obchodníkov COMEX-ových futures kontraktov s drahými kovmi.

Ako LBMA, SBMA a COMEX vidia manipulácie s cenami drahých kovov JP Morgan

Je to vidieť zo skutočnosti, že prostredníctvom svojich domácich a spoločných/zdielaných účtov je JP Morgan každý mesiac jedným z najaktívnejších emitentov a príjemcov záruk na drahé kovy COMEX na COMEX. JP Morgan je tiež COMEX schváleným depozitárom (poskytovateľ trezorových úložísk) na skladovanie zlata, striebra, platiny a paládia používaných pri urovnaní/zaplatení COMEX futures kontraktov. Nielen to, ale trezor JP Morgan v New Yorku obsahuje najväčšie množstvo zlata, striebra, platiny a paládia uvedené v skladových správach COMEX v porovnaní s akýmkoľvek iným trezorom schváleným COMEXom.

Trezor COMEX-u spoločnosti JP Morgan sa nachádza v 5. suteréne (suterén B5) pod 1 Chase Manhattan Plaza (na druhej strane ulice oproti zlatému trezoru Federálnej rezervy v New Yorku na Liberty Street 33). Ako bolo vysvetlené v marci 2013.

Prostredníctvom JP Morgan Securities LLC je JP Morgan tiež jednou z najväčších clearingových firiem COMEX-u a NYMEX-u a autorizovaným clearingovým členom COMEX-u a NYMEX-u. Okrem toho JP Morgan (spolu s Citibank) držia 90 % všetkých derivátov zlata a iných drahých kovov v držbe všetkých amerických bánk. Pozrite si diskusiu tu.

Prečo rada guvernérov COMEX-u disciplinárne nepokarhala a nevylúčila spoločnosť JP Morgan zo žiadnej a každej účasti v COMEX-e, nehovoriac o tom, že by JP Morgan umožnila byť naďalej jedným z najväčších obchodníkov a clearerov na COMEX-e a najväčším schváleným prevádzkovateľom trezorov COMEX-u? Koniec koncov, v stanovách COMEX-u je celý oddiel, ktorý sa týka disciplinárneho konania, konkrétne článok 8, pozri tu.

Taktiež, prečo „Burzový dohľadový tím“ CME, ktorý je „zodpovedný za ochranu ekonomického fungovania devízových trhov tým, že zaisťuje, že trhy sú bez manipulácie“ tým, že „odhaľuje, odrádza a bráni manipulácii s trhom“, sa nikdy nezaoberal JP Morgan po celých 8 rokov kriminálnej manipulácie s cenami futures na zlato, striebro, platinu a paládium COMEX-u?

Teraz, keď tak urobilo americké ministerstvo spravodlivosti, prečo skupina CME (vlastník COMEX-u a NYMEX-u) nezakázala JP Morgan pôsobiť na COMEX-e a NYMEX-e tým, že JP Morgan porušila všetky pravidlá svoju zločinnou manipuláciou so zlatom, striebrom a futures kontraktmi na platinu a paládium na COMEX-e a NYMEX-e počas celého 8-ročného obdobia?

Smeje sa nám všetkým – Jamie Dimon, výkonný riaditeľ JP Morgan Chase

ZÁVER

Tento článok zhrnul rôzne časti vyšetrovania manipulácie s drahými kovmi JP Morgan v New Yorku, Londýne a Singapure a doterajšie stíhania a odložené trestné stíhania, ako aj prebiehajúci súdny proces s Nowakom & Co. že JP Morgan je stále nielen aktívna na trhoch s drahými kovmi v týchto finančných centrách, ale v skutočnosti je stále v srdci LBMA a SBMA a COMEX-u, kde je vo všetkých 3 prípadoch vítaná s otvorenou náručou.

Najnovšie odhalenia z aktuálneho chicagského federálneho procesu s Michaelom Nowakom, Greggom Smithom a Jefferym Ruffom sú zarážajúce. Podľa Smithovho kolegu z JP Morgan, Christiana Trunza, ktorý 19. júla 2022 poskytol dôkazy porote, že

„Gregg Smith klikol počítačovou myšou tak rýchlo, aby zadal a zrušil falošné objednávky zlata a striebra pre Bear Stearns Cos. a neskôr JPMorgan Chase & Co., že jeho kolegovia žartovali, že si musel na prsty natrieť ľad, aby ich potom schladil, alebo že si musí vedieť vykĺbiť prsty.

Keďže globálna skupina obchodníkov s drahými kovmi spoločnosti JP Morgan pokrýva 3 miesta  a to New York, Londýn a Singapur, je rozumné predpokladať, že využíva model nasledovania slnka, v takom prípade by sa obchodná kniha tejto skupiny prenášala nepretržite medzi 3 miesta. Ak je to tak, obchodné tímy v Londýne a Singapure by poznali obchody newyorských obchodníkov JP Morgan. To vyvoláva otázku, čo urobí britský úrad pre finančné správanie (FCA) a singapurský menový úrad (MAS), ak alebo keď budú Nowak, Smith, Ruffo a Jordan uznaní vinnými? Otvoria vlastné vyšetrovanie londýnskej a singapurskej pobočky globálneho obchodného oddelenia pre drahé kovy JP Morgan?

A ako budú LBMA, SBMA a COMEX reagovať, ak alebo keď bude ďalšia skupina obchodníkov s drahými kovmi JP Morgan uznaná vinnými? Bude to pokračovať ako vždy? Odpoveď je bohužiaľ pravdepodobne áno.

Zdroj: Článok je prekladom blogového článku spoločnosti Bullionstar. 

 

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Tím Goldsafe

Radi Vám prinášame aktuality z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny