Kedy je najvhodnejší čas na nákup zlata či striebra?


Na túto otázku sa nám automaticky ponúka veľmi jednoduchá odpoveď. Vždy. Cena zlata a striebra v dlhodobom horizonte stále rastie, takže rozhodnúť sa pre takúto investíciu je správne v každom čase. Obozretný investor ale sleduje krátkodobé výkyvy ceny, aby pre svoj nákup zvolil čo najvhodnejší čas.  

Pozrime sa teda na pohyby ceny zlata v priebehu kalendárneho roka. Nasledujúci graf zobrazuje priemernú cenu zlata od roku 1975 do 2022 počas jednotlivých kalendárnych mesiacov.

KEdy nakupovat?.png
zdroj: www.goldsilver.com


Jasne môžeme vidieť, že najnižšia cena zlata je hneď na začiatku januára, potom nasleduje výraznejší februárový rast, ktorý znova prejde do cenovej korekcie počas marca a apríla. Máj a Jún bývajú mierne rastúce mesiace, no v júly sa opäť ponúka pekná príležitosť nákupu za výhodnú cenu.

Ak sa teda rozhodnete, že chcete v tomto roku investovať do zlata, vhodnejšia je prvá polovica roka, ideálne mesiace sú január, marec, apríl alebo júl.

Keď sa na to pozrieme z opačného uhla. Investor, ktorý zlato vlastní a z rôznych dôvodov ho potrebuje predať, či už v dôsledku straty zamestnania, choroby alebo ekonomickej krízy, bude voliť druhú polovicu roka ako najvhodnejší čas pre predaj. Najvyššiu cenu zlato dosahuje v samom závere roka, teda na konci decembra, prípadne je vhodné predávať aj v polovici októbra.

Rovnako sa pozrieme aj na priemernú cenu striebra a jej pohyby počas jednotlivých kalendárnych mesiacov.

 kedy nakupovat? striebro.png

zdroj: www.goldsilver.com

Môžeme si hneď všimnúť, že pohyb ceny striebra je výraznejší. Cena rastie aj klesá prudšie  v porovnaní so zlatom. O to lepšie môže investor využiť správne načasovanie svojho nákupu.

Na grafe môžeme vidieť, že rozdiel medzi najnižšou a najvyššou cenou v priebehu kalendárneho roka je v priemere až 14%. Podobne ako pri zlate je najvhodnejší čas na nákup striebra práve v januári, neskôr v marci alebo na prelome mesiacov jún a júl. Rovnako ako pri zlate, je v prípade potreby, vhodné strebro predávať na konci roka.

Záver.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že táto analýza zobrazuje pohyb priemernej ceny počas kalendárneho roka, nie viacerých rokov. Investovať v prvej polovici roka býva výhodnejšie. No vo väčšine prípadov zo sledovaného obdobia 1975-2022 bolo pravidlom, že „vždy je lepšie investovať v tomto roku, ako v tom budúcom.“ Vo väčšine prípadov sa už cena zlata a striebra nevrátila na hodnoty predchádzajúceho roka. Samozrejme existujú výnimky.

Ak sa rozhodnete chrániť svoj majetok investíciou do zlata alebo striebra, odporúčame Vám, hlavne urobiť prvý nákup, nečakať, keďže dlhodobo ich cena má tendenciu rásť. Najvhodnejšie mesiace sú január, marec a júl. V prípade, že mimoriadne udalosti dostanú cenu na nižšie hodnoty, ako bola Vaša prvá nákupná cena, využite príležitosť dokúpiť lacnejšie.

 

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.

autor článku

Tím Goldsafe

Radi Vám prinášame aktuality z oblasti drahých kovov, fungovania peňazí, bankovníctva a iných tém z oblasti ekonomiky, ktoré s drahými kovmi a majetkom súvisia. Prinášame aj potrehy a zaujimavosti, ktoré sú časťou ekonómov považované za kontroverzné a o ktorých sa málo hovorí. 

Aktualizujeme ceny