Zlato ako mena


Už pred 6000 rokmi sa používalo ako uchovávateľ hodnoty a prirodzene, pre svoju vzácnosť, sa stávalo menou. Po dlhú dobu slúžilo zlato uložené v štátnych bankách ako zlatý štandard, garantujúci hodnotu štátom vydávaného peňažného obeživa. Po druhej svetovej vojne význam zlata ako devízy postupne klesal a úplne túto funkciu prestalo plniť v roku 1971. V tej dobe bola fixovaná cena zlata na úrovni 35,20 USD za trojskú uncu ( 31,1035g ). Pre porovnanie, ak by sme sa teoreticky vrátili k zlatému štandardu a chceli by sme mať zlatom kryté všetky fyzicky existujúce doláre (bankovky a mince), jeho cena by musela byť v súčasnosti približne 6 000 USD/oz.